Missie & visie

Missie club

KSV Oostkamp is een lokaal verankerde familiale voetbalploeg, bestuurd door een gedreven beleidsploeg en veel vrijwilligers met één en hetzelfde doel, namelijk het in stand houden van een stabiele ploeg in de laagste nationale amateurreeksen, die zich kenmerkt door enerzijds attractief, mooi maar realistisch voetbal en anderzijds door een zeer kwaliteitsvolle jeugdopleiding, in een veilige leeromgeving, die een doorstroming naar het eerste elftal kan garanderen.

Wij  bieden ook voetbal aan voor kinderen met een beperking en willen meisjes een kans geven om samen met de jongens te voetballen. En ook de 55-plussers kunnen zich in het wandelvoetbal actief uitleven.

Wij willen binnen de regio een toonaangevende rol spelen en voor vele andere sportverenigingen een voorbeeld zijn, zowel op sportief als op sociaal-maatschappelijk vlak

Visie club

De fundamenten van onze club zijn stevig. In de toekomst wil het bestuur deze verder uitbouwen om de continuïteit en duurzaamheid van de club te waarborgen. Om dit te realiseren streven we naar een steeds betere gestructureerde club, een goede communicatie, een gezond financieel beleid en een team van clubleden die zich heel erg betrokken voelen en die plezier uitstralen.

Naast onze sportieve ambities om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar een eerste elftal, wil de club ook meer gaan inzetten op haar sociaal-maatschappelijke rol binnen Oostkamp.

Om de missie te realiseren zal deze gecommuniceerd worden naar elkeen binnen de club zodat deze gekend en gedragen wordt doorheen onze werking. Alle leden zullen hier regelmatig op gewezen en in kennis worden gebracht.

KSV OOSTKAMP

Kwaliteit: we streven kwaliteit na in alles wat we doen
Samenhorigheid: one team, one family
Veiligheid: voetballen in een veilige omgeving met aangepaste kledij

Overgave: veel inzet tonen, willen en durven
Ordelijkheid: netheid, stiptheid, zorg voor het materiaal en de accommodatie
Sportiviteit: naleven van de geschreven en ongeschreven (sport)regels
Talent verwezenlijken: iedereen heeft talent, leer ze individueel ontwikkelen
Kameraadschap: vrienden onder elkaar
Ambitieus: bepaal het niveau dat je wil bereiken en ga ervoor
Menselijkheid: opleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze
Plezier: FUN want voetbal is een feest en het blijft een spel

Missie Jeugd

KSV Oostkamp is een club die heel veel investeert in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding, zowel op voetbalvlak als op sociaal-maatschappelijk vlak.

We beogen een gedegen voetbalopleiding waarbij de speler zich individueel kan ontwikkelen in een collectieve sport.

Onze jeugdopleiding moet een reputatie hebben van attractief en offensief voetbal met spelers die een echte vriendengroep zijn, die veel plezier uitstralen, die veel inzet tonen en die willen winnen maar die ook kunnen verliezen.

Dit is de rode draad doorheen onze voetbalopleiding en het uitgangspunt voor allen die betrokken zijn bij de opleiding van die spelers.

Wij hebben de ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor zowel provinciaal als nationaal voetbal en bieden naast het interprovinciaal niveau ook gewestelijk voetbal aan tot aan de bovenbouw. Graag zouden wij in de bovenbouw ook gewestelijk voetbal aanbieden maar onze infrastructuur laat dit momenteel nog niet toe.

We hechten ook veel belang aan bepaalde waarden en normen die mee ons imago bepalen en willen die basisprincipes ook aanleren aan elke speler van de club zodat zij goed weten welk gedrag wij van hen verlangen, zowel op als naast het veld.

Visie Jeugd

De jeugdopleiding ligt aan de basis van de bestaansreden van deze club. We zijn er ons van bewust dat voor het overgrote deel van de jeugdspeler(tje)s onze club een sociaal-maatschappelijke functie heeft maar elke jeugdspeler die bij ons is aangesloten moet de kans krijgen om zijn niveau maximaal te ontwikkelen. 

De rol van de jeugdwerking van KSV Oostkamp is om spelers op te leiden die op termijn kunnen doorstromen naar ons eerste elftal of naar een ander eerste elftal dat op provinciaal of nationaal niveau speelt.

Door veel te investeren in de jeugd hopen wij om die doorstroming te verzekeren waardoor dit voor ons ongetwijfeld een invloed heeft op het economisch kapitaal. Wat wij zelf kunnen opleiden moeten we elders niet meer zoeken en dat heeft enerzijds een gunstig effect op financieel vlak en anderzijds verhoogt dit ook de betrokkenheid van al die een band heeft met onze mooie club.

 

Om die doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal te kunnen realiseren zijn wij verplicht om onze opleiding altijd maar beter te maken in een correcte vereniging zonder onze waarden en normen uit het oog te verliezen.

 

In onze opleiding streven wij naar

  • een brede algemene vorming
  • een individuele ontwikkeling binnen het collectief
  • voetballers die het zonevoetbal beheersen
  • voetballers die technisch verzorgd voetbal brengen
  • een goede fysieke begeleiding (fysieke testen, in de bovenbouw met hartslagmeters)

en in de toekomst willen we ook meer aandacht schenken aan

  • een goede medische opvolging
  • een aangepaste mentale begeleiding

en dit alles gekruid door veel FUN.

 

We zorgen voor een goede omkadering en een pedagogisch verantwoorde manier van werken (gediplomeerde trainers, specialisten voor fysieke ontwikkeling, aandacht voor de school en de studies…)

 

  • In de onderbouw leggen we de focus voornamelijk op coördinatie (multimove/multi skillZ) en op de technische ontwikkeling van alle spelers en dit binnen een hoog FUN gehalte. Ze moeten zich op een speelse manier individueel kunnen ontwikkelen.
  • In de middenbouw gaan we de individuele technische ontwikkeling verder uitdiepen, met aandacht voor de maturiteit. Geleidelijk aan leren we hen ook om samen te spelen.

Voetbal en opvoeding kunnen echter niet los van elkaar gekoppeld worden en vanaf de middenbouw wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling. Vanzelfsprekend willen we dit realiseren zonder het FUN-principe uit het oog te verliezen.

  • Vanaf de bovenbouw gaat er meer aandacht naar de tactische en fysieke ontwikkeling van al onze spelers.

 

Op vlak van studiebegeleiding kan de club indien gewenst een studieruimte ter beschikking stellen.

 

Om dit allemaal te kunnen realiseren streven wij ernaar onze structuur verder aan te passen en uit te breiden om de club professioneler te laten werken.

 

Elke speler en medewerker van de club verbindt zich er toe om de normen en waarden van de club te respecteren en is op de hoogte van het fairplay charter, de panathlonverklaring en de visietekst “ethisch verantwoord scouten”.

 

 

onze sponsor van de beloften:

onze sponsor van postformatie 4e prov: