Ouderraad

contactadres:

ouderraad@ksvoostkamp.be

 

Waarvoor staat de ouderraad?

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van K.S.V. Oostkamp en bestaat dan ook vooral uit ouders van onze spelers. Er wordt één verantwoordelijke aangeduid door het jeugdcomité van K.S.V. Oostkamp. Deze persoon zal de ouderraad faciliteren. De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan dat zich binnen de vereniging engageert om een brug te vormen tussen de spelers en het bestuur. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen. K.S.V. Oostkamp waardeert enorm de inbreng en raad van geëngageerde ouders en hoopt met deze ouderraad onze jeugdwerking verder te versterken. De ouderraad kan je bereiken via mail: ouderraad@ksvoostkamp.be

Wat is de functie van de ouderraad?

Voor de ouders:

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om de samenwerking tussen ouders en de vereniging te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. De ouderraad promoot en ondersteunt de niet-sportieve activiteiten van de vereniging en kan daarnaast ook eigen niet-sportieve activiteiten organiseren in overleg met het jeugdcomité. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren ten voordele van de jeugdwerking. Naast deze activiteiten kan de ouderraad ook informatie verstrekken aan ouders én ouders in de gelegenheid stellen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in de wereld van het voetbal. Om een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het (jeugd)bestuur te bewerkstellen is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke regelmatig feedback geeft aan het jeugdcomité.

Voor de vereniging:

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de vereniging. De raad dient als klankbord voor de jeugdopleiding. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. De ouderraad vergadert tenminste 4 keer per seizoen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

De ouderraad fungeert als adviesraad voor het bestuur en het jeugdcomité. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren; echter is geen enkel advies bindend. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:

– de kwaliteit van de zorg op de club

– het welzijn van de spelers

– het niet-sportief advies ten aanzien van de jeugdopleiding

– het advies inzake nieuwe activiteiten en het organiseren ervan

onze sponsor van de beloften:

onze sponsor van postformatie 4e prov: