Regels Kunstgras

Aangepast schoeisel verplicht

Geen snoep, kauwgom

Geen glazen of blikken

Geen frisdranken ENKEL water in plastic flessen zijn toegestaan

Kunstgrasveld ENKEL betreden via de TOEGANGSPOORT en over het INLOOPROOSTER.

Verboden opzettelijk tegen omheining en dug-outs te trappen

Verboden het verplaatsbaar materiaal te slepen over de mat.

Verboden zware of puntige objecten op het kunstgrasveld te plaatsen.

Het verplaatsbaar materiaal na elk gebruik terugplaatsen op de voorziene ruimte

onze sponsor van de beloften:

onze sponsor van postformatie 4e prov: