Inhuldiging van nieuwe tribune en accomodaties van KSVO kreeg feestelijk karakter

Vrijdagavond werd de officiële opening van de nieuwe tribune, kleedkamers en accomodaties georganiseerd door KSVO, meteen ook de start van een gans feestweekend in het kader van het 65-jarig bestaan van de club, met als slot -na een lunch op zondagmiddag ook nog eens de laatste thuismatch van het seizoen tegen Rhodienne De Hoek.

Vrijdagavond waren een flink aantal gasten op de uitnodiging ingegaan om die inhuldiging mee te maken en de accomodaties te bezoeken. Alle fracties van de gemeenteraad, op één na, waren present met meerdere leden, heel wat mensen die in het recente of verre verleden met KSVO waren verbonden, ook oud-spelers, mensen uit het West-vlaams voetbalmilieu, trainer Kurt Delaere en zijn assistent Kevin Deslypere, en quasi alle belangrijke sponsors tekenden present.

Voorzitter Paul Devliegere nam in de tribune -waar alle gasten een zitje innamen- plaats achter de micro en heette iedereen welkom. Hij gaf drie redenen waarom er gefeest mocht worden. Uiteraard de nieuwe tribune, de kleedkamers en technische ruimtes, vervolgens het feit dat KSVO 65 jaar jong is én uiteraard de kampioenstitel in derde amateurs die intussen al twee weken binnen is. Paul ging dan in op de historiek van zijn club, met stichtingsdatum 17 juli 1956, met Eric Lambert -al enige tijd ere-voorzitter, die er van meetaf aan bij was en die nu nog present tekende. In 2010 nam huidig voorzitter Paul Devliegere de voorzitterssjerp over. Toen was het vroegere SV Oostkamp, al veranderd in KSVO, want de titel koninklijk werd toegevoegd bij het vijftigjarig bestaan. Paul schetste ook de locaties waar men gevoetbald had. Voor wie heel ver in de tijd wil terug gaan was er het veld van Polydoor De Zutter (of “wei”), nadien kreeg men onderdak in de Rustoordreef om tenslotte in 1992 te verhuizen naar De Valkaart. Vanaf het seizoen 2016-2017 met een gloednieuw kunstgrasveld. De voorzitter schetste ook dat de burgemeesters altijd mee aan de kar duwden, Jozef D’Hoore en Ward Demuyt eerst, later ook Luc Van Parijs met de aanleg van het kunstgrasveld en nu Jan De Keyser nu. Eind 2018 hadden de eerste gesprekken plaats over een nieuwe tribune. Nadat er een akkoord was gevonden werden de werken aangevat en in 8 maanden gerealiseerd. Op 12 maart van dit jaar werd de nieuwe tribune en nieuwe kleedkamers voor het eerst gebruikt ter gelegenheid van de match tegen Melsele. De voorzitter schetste ook de rol van Filip Vlaeminck, de Oostkampse architect die mee instond voor het tekenwerk en de plannen en die bij alle bouwprojecten op de Valkaart, inclusief de chalet en de vorige kleedkamers en verbouwingen betrokken was. Filip was ook aanwezig. Paul dankte twee mensen uitvoerig : Daniël Herpoel van zijn eigen bestuursploeg, die al zijn tijd besteedde aan de realisatie en opvolging van het project en echtgenote Christiane die hem volledig steunde en vrijheid gaf om heel veel tijd op en aan KSVO te besteden. De voorzitter eindigde met ook de spelersgroep en de technische staf te bedanken voor het schitterende werk dat geleverd werd. Hij besloot zijn speech met een dankwoordje aan alle sponsors die dit alles mee mogelijk maakten : Maison Painture, AD Delhaize Oostkamp, Mazout Express, Goossens Binneninrichting e.a. Ook de bouwgroep Altez die het project uitvoerde samen met een aantal andere bedrijven werden uitvoerig bedankt.

Burgemeester Jan De Keyser nam vervolgens het woord en kreeg meteen wat hij vroeg : een groot applaus voor de voorzitter die veel tijd in zijn vereniging steekt en die de ambitieuze doelstellingen ook waarmaakt. Hij wees op de realisaties : een prachtig kunstgrasveld waarop topvoetbal wordt gspeeld, de deal inzake erfgoedpacht en onderhoudsdeal, en de nieuwe tribune annex kleedkamers. KSVO staat op de sportieve kaart in het voetbal en dat is een opdracht die gelukt is en liefst bestendigd moet worden. Een tweede opdracht, aldus de burgemeester, is om ook de jeugd te laten voetballen en een gedegen opleiding te geven en ook oog te hebben voor die taak. Hij hoopte dat KSVO de topploeg van Zuid-Brugge blijft en hoopt tevens dat de verstandhouding met de andere clubs uit de gemeente, Daring Ruddervoorde en SKD Hertsberge, goed blijft en dat enige samenwerking o.a inzake jeugd mogelijk zou zijn.

En na de speeches kwam dan de gebruikelijke plechtige momenten : eerst het lint doorknippen wat op het veld gebeurde door Jan De Keyser en Paul Devliegere, geassisteerd door enerzijds schepen van patrimonium Geert Pyfferoen en schepen van sport Sam Van de Caveye, door bestuurslid Daniël Herpoel en ere-voorzitter Eric Lambert anderzijds, alsook architect Filip Vlaeminck. Fotomomentje en applaus en daarna een bezoek aan de nieuwe kleedkamers waarvan vooral die van thuisploeg KSVO niet meer of minder dan een pareltje is, maar ook de andere kleedkamers ogen pico bello, net als die voor de scheidsrechters, de technische ruimtes, enz. In een paar kleedkamers was ook een fototentoonstelling te bezichtigen met foto’s in zwart/wit en in kleur met figuren die mee de geschiedenis van KSVO hebben geschreven : spelers, bestuurders, officials, e.d. Heel wat bezoekers konden zichzelf terugvinden op de foto’s.

Nadien mocht in de chalet het glas geheven worden, werd een prima receptie met hapjes aangeboden, en kon nagepraat worden. Een feestelijk karakter had deze officiële opening van de nieuwe tribune en accomodatie en start van de viering van het 65-jarig bestaan dan ook wel verdiend.

(Daniël C.)